Zoeken

Monumenten

sculptuur Paul GeesHet Keerpunt – Sculptuur Paul Gees, rotonde Langemarkstraat en Roeselarestraat

Paul Gees zegt over zijn sculptuur “Verwijzend naar de oorlog kan dit beeld worden gelezen als een bedwongen conflict, een trotseren, maar ook een bewustzijn van het permanente risico, het precaire als een opgeladen stilte. Het beeld stelt eveneens het verticale boven het horizontale, als het streven naar het geestelijke boven het materiële. Uit het laatste ontstaat immers al te vaak een reden tot conflict, op welke schaal dan ook”.

 
De Zonnewijzer – Sculptuur Camiel Van Breedam, rotonde Ieperstraat

Dit werk symboliseert de wegen die elkaar kruisen en die tegelijkertijd de hoogte in lopen: lucht, hemel, symbool van de miljoenen zinloos gesneuvelde jonge mensen. De steunberen zelf zijn het symbool van steunen, die naar de lucht reiken, muren ondersteunen die niet meer bestaan, die door de oorlog verwoest zijn. Tegelijkertijd zijn ze een symbool van hoop door hen naar de lucht (hemel) reikende vorm, verlengd door de zacht dalende (of klimmende) duckboards.

Sculptuur Johan Lievens, rotonde Broodseinde
rondpunt broodseinde

Het beeld wil een moment vatten tussen Leven en Dood, tussen Ondergang en Toekomst. Het ‘hoofd’ ligt achterover gekanteld en steunt (nog) slechts op één lijn en één punt. Aan de ene zijde is vooral het stervende, aan de andere zijde kijkt het nog omhoog in ultieme hoop. Het wil zowel de individuele menselijke kwetsbaarheid en (ver)nietig(baar)heid aanraken als de naamloze collectieve catastrofe.

 
Het Heksenmonument en Heksenwaag

Op het marktplein van Beselare staat het bronzen Heksenmonument, een heks roerend in haar toverpot. Even verder staat de Heksenwaag. Deze gaat terug naar het Nederlandse gebruik om na te gaan of iemand al dan niet een heks was. 

heksHeksenmonument – Vliegen naar vrijheid, rotonde Kortekeer

Met de titel “Vliegen naar vrijheid” wil kunstenaar Luc Lapere de sterke, weerbare vrouw eren. “Elke vrouw is namelijk geboren als engel, goedaardig en niet aangetrokken tot zonde. Echter dikwijls worden hun vleugels gebroken en vervormd door de maatschappelijke context waarbinnen zij leven. Toch blijven ze vliegen, al is het op een bezem.”, aldus de kunstenaar. “Vrouwen zijn eeuwenlang op een ondergeschikte manier gewaardeerd door een ongelijke machtsverhouding met mannen.”

 
 
Kaasmonument

Dit monument bevindt zich op het gemeenteplein voor de kerk van Passendale. Het bestaat uit een bronzen beeld, dat de fabel van La Fontaine 'De raaf en de vos' uitbeeldt. De granieten sokkel verwijst naar de internationaal befaamde Passendale kaas.