Zoeken

Familie Van der Woestine

Steen geslacht Van der Woestine in de kerk van BeselareIn 1418 kocht Roger Van der Woestine de heerlijkheid Beselare. In 1428 verleende Filips de Goede toestemming aan ridder Olivier Van der Woestine om de (nog altijd bestaande) schuttersgilde van St. Sebastiaan op te richten. In 1705 werd het grondgebied van Beselare door Lodewijk XIV verheven tot markiezaat. De laatste van dit geslacht verdween uit Beselare in 1804, de spookmarkies.