Zoeken

Huisregels Memorial Museum Passchendaele 1917

Welkom in het Memorial Museum Passchendaele 1917.

Om iedereen een aangenaam bezoek te kunnen garanderen werden volgende huisregels opgemaakt:

 • Indien U vertraging zou oplopen vragen wij om ons tijdig (minimum kwartier op voorhand) hiervan telefonisch (051 77 04 41) te verwittigen. Wij zullen in de mate van het mogelijke, samen met U, overleggen wanneer U later op de dag het museum kan bezoeken.
 • Er is een parking voor bussen voorzien. Let op! Je mag er maar maximum 30 minuten parkeren. Bussen kunnen er hun groep laten afstappen en terug ophalen. Tussenin moet de bus zich gaan parkeren in de Roeselarestraat (ter hoogte van huisnummer 29).
 • De begeleider/leerkracht rekent af en krijgt de nodige uitleg aan de balie, terwijl de groep buiten wacht.
 • Jassen, paraplu’s en grote tassen horen thuis in de vestiaire. Die worden daar geplaatst vóór aanvang van het be¬zoek. Rugzakken en boekentassen graag op de bus laten.
 • Gelieve rekening te houden met andere bezoekers; men rent en roept niet in een museum.
 • De begeleider/leerkracht is altijd verantwoordelijk voor het handhaven van de orde en waakt erover dat de gedragsregels worden nageleefd.
 • Indien de leerlingen een opdracht moeten maken in het museum, is het gebruik van een clipboard/harde kaft verplicht. 
 • Het is verboden te roken, eten en drinken in het museum; ook in de loopgraven.
 • Foto’s nemen mag, enkel zonder flits.
 • Picknicken in het park is toegestaan, maar de groep moet zijn eigen afval terug meenemen.
 • Dieren worden niet toegelaten in het museum (behalve geleidehonden).
 • Aanraken van de collectie is ten strengste verboden, tenzij aangegeven.
 • We kunnen niet toestaan dat groepen na het bezoek nogmaals het paracours aanvatten.
 • De in- en uitgang van het museum moet altijd vrij blijven.
 • We vragen dat leerlingen na het museumbezoek buiten op hun groep wachten, zodat de balie vrij blijft voor andere bezoekers.
 • Het museum is niet aansprakelijk voor verlies, beschadiging of diefstal van persoonlijke bezittingen.
 • Bezoekers dienen alle huisregels van het museum na te leven.

Indien U een geleid bezoek heeft gereserveerd, vragen wij om ook met deze regels rekening te houden:

 • Wees stipt.
 • Annuleren kan kosteloos mits het museum daarvan, ten laatste 10 dagen voor de geboekte excursiedatum, schriftelijk op de hoogte wordt gebracht. Aan wie minder dan 10 dagen vooraf annuleert, is onze dienst genoodzaakt een factuur van €25,00 op te  sturen (annulatiekosten). Bij annulatie de dag zelf wordt het volledige bedrag van de  excursie gefactureerd. 
 • De prestatie van de gids begint op het  afgesproken uur. Indien de groep vertraging heeft en toch de volledige rondleiding wenst (indien dit mogelijk is voor de gids), zijn de supplementen als volgt:     
  • vertraging van      01-15 min.: €0,00
                                15-30 min.: €20,00
                                30-45 min.: €25,00
                                45-60 min.: €30,00 
 • Na een wachttijd van 1 uur staan we niet meer borg voor de uitvoering van de opdracht en zal die aangerekend worden. 
 • De gids staat voor alle vragen ter beschikking van de groep. We vragen dan ook om de gids met het nodige respect te behandelen.
 • Een bezoek aan ons museum met een eigen gids is toegestaan, maar we moeten hiervan wel op de hoogte gebracht worden.


Wij wensen u en uw groep een prettig museumbezoek toe.

Met vriendelijke groeten
Het Memorial Museum Passchendaele 1917