Zoeken

Algemene voorwaarden voor groepen 2018

Algemene voorwaarden

 1. De gepubliceerde prijzen zijn louter indicatief en zijn geldig tot eind 2018. De Dienst voor Toerisme behoudt zich het recht om de prijzen aan te passen indien daartoe aanleiding bestaat ingevolge tariefwijzigingen of rijsaanpassingen voor prestaties te leveren door derden of ter correctie van eventuele drukfouten in deze brochure.
 2. Alle prijzen zijn exclusief vervoer. Alle vermelde bezoeken en arrangementen gebeuren met eigen autocar of wagen.
 3. Een reservatie moet ten laatste 4 weken vooraf aangevraagd worden.
 4. Na het versturen van jouw reservatieaanvraag (brief of e-mail) ontvang je van onze dienst een bevestiging met daarin alle concrete afspraken.
 5. Bij reservatie vragen wij een verwacht aantal deelnemers. Ten laatste één week voor het bezoek vernemen wij graag schriftelijk het exacte aantal. Indien er geen wijziging van het aantal opgegeven werd en de groep is met minder personen, dan dient men steeds voor het oorspronkelijke aantal opgegeven personen te betalen. Wijzigingen worden slechts tweemaal toegestaan.
 6. Annuleren kan kosteloos mits de Dienst voor Toerisme daarvan ten laatste 10 dagen voor de geboekte excursiedatum schriftelijk op de hoogte wordt gebracht. Aan wie minder dan 10 dagen vooraf annuleert, is onze dienst genoodzaakt een factuur van €25,00 op te sturen (annuleringskosten). Bij annulatie de dag zelf wordt het volledige bedrag van de excursie gefactureerd.
 7. Gelieve stipt aanwezig te zijn op de afgesproken ontmoetingsplaats. Groepen moeten onze dienst telefonisch op de hoogte brengen van enige vertraging (0032 (0)51 770 441).
 8. De gids wordt cash betaald bij aankomst!
 9. De prestatie van de gids begint op het afgesproken uur. Indien de groep vertraging heeft en toch de volledige rondleiding wenst (indien dit mogelijk is voor de gids), zijn de supplementen als volgt: vertraging van 1-15 min.: €0,00, 15-30 min.: €20,00, 30-45 min.: €25,00, 45-60 min.: €30,00 en na een wachttijd van 1 uur staan we niet meer borg voor de uitvoering van de opdracht en zal die aangerekend worden.
 10. Gemeentebestuur Zonnebeke, noch de aangeduide gidsen, kunnen verantwoordelijk gesteld worden voor gebeurlijke ongevallen of schade berokkend aan de deelnemers of derden, noch voor prestaties door derden vervat in de arrangementen.
 11. Een gerechtvaardigde klacht dient schriftelijk bij de Dienst voor Toerisme te worden ingediend, uiterlijk 8 dagen na de datum van de excursie.

groep