Zoeken

Nonnebossen wandellus (8 km)

NonnebossenStart en parking: Polygoonbos, Lange Dreve, 8980 Zonnebeke

De thematische ‘Nonnebossen wandelroute’ legt zich toe op de geschiedenis van de ooit uitgestrekte bossen tussen Zonnebeke en Ieper. In het begin van de 12de eeuw wordt er een abdij gesticht die zich door heel wat giften succesvol ontwikkeld. Wanneer de beeldenstormers tot driemaal toe gewelddadig optreden, brandt de abdij af en blijft enkel het neerhof bestaan. Het neerhof en de omliggende ‘Passchendaele Velden’ ondergaan in de 19de eeuw heel wat veranderingen. Kort na de bouw van het imposante Veldhoekkasteel volgt de volledige verwoesting door WOI. De Nonnebossen zijn dan dé plaats waar de Duitse opmars aan het Westelijk front definitief tot staan wordt gebracht. De route linkt de verschillende locaties in een lus.

Een overzichtskaart van het traject van de wandelroute vind je terug aan het startpunt. De route is bewegwijzerd aan de hand van zeshoekige bordjes en langsheen de lus wordt de info weergegeven op viertalige infopanelen.
De wandelkaart is te koop bij de Dienst voor Toerisme en in De Dreve in Zonnebeke. Kostprijs is €1,50/kaart.

WEGGENOMEN BEWIJZERING

Tijdelijk zijn een aantal wegwijzers in het begin van het traject weggenomen door onderhoudswerken. Deze worden binnenkort terug geplaatst. Wanneer je tegenover ‘De Dreve’ het Polygoonbos ingaat, ga je rechtdoor tot aan het tweede kruispunt. Hier sla je naar links. Vanaf het volgende kruispunt zijn de wegwijzers terug aanwezig. Momenteel wordt aangeraden om de wandelfolder erbij te nemen waarop het traject staat aangeduid.