Zoeken

Meer wandel-, fiets- en ruitermogelijkheden in het Polygoonbos

Meer wandel-, fiets- en ruitermogelijkheden in het Polygoonbos

De laatste maanden werden bossen en natuurgebieden vaker bezocht. Niet verwonderlijk: we zaten met z’n allen voor lange tijd binnen en het goede weer nodigde uit om de buitenlucht op te zoeken. De vraag naar recreatiemogelijkheden zit dan ook in een stijgende lijn. Natuur en Bos van de Vlaamse overheid komt hieraan tegemoet door het Polygoonbos in Zonnebeke verder open te stellen. Er is gewerkt aan faciliteiten voor fietsers en het bestaande ruiterpad werd geoptimaliseerd.

Recente bospercelen die aangekocht en aangeplant werden langsheen de Amontdreef, zijn nu met een breed wandel- en fietspad verbonden met het oudere Polygoonbos. Op die manier wordt het aanbod aanzienlijk verruimd tot 91 ha . Het ruiterpad, dat deels op het wandelpad lag, werd verplaatst naar een afzonderlijk pad. Zo moet het duidelijker zijn wie welke ruimte kan gebruiken. Op die manier wordt het ook handiger om maaibeheer uit te voeren en het vermijdt overbodige kruisbewegingen met wandelaars of fietsers. Veiliger voor iedereen dus. Nu al klinken er zeer positieve reacties van bezoekers over de nieuwe recreatiemogelijkheden.

De gemeente Zonnebeke is tevreden met deze verbeteringen door Natuur en Bos. De omwonenden en bezoekers van het gebied zullen hier zeker de vruchten van plukken.

‘De openstelling van het Polygoonbos betekent vooral dat zowel burgers als bezoekers meer van de natuur kunnen genieten. Als gemeente zien we dit graag zo verder evolueren.’, aldus schepen Vanderhaeghen.

Breng alvast een bezoek aan het Polygoonbos en parkeer in de Lange Dreve, 8980 Zonnebeke

Openstelling Polygoonbos